ČLANOVI – OSNIVAČI DRUŠTVA

1. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA – 25 % udjela u Društvu, Franjevački trg 7, Varaždin
2. GRAD VARAŽDIN – 25 % udjela u Društvu, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin
3. OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI – 25 % udjela, Varaždinska 76, Trnovec Bart.
4. «VARKOM» d.d. – 12,5 % udjela u Društvu, Kukuljevićeva 9a, Varaždin
5. «TERMOPLIN» d.d. – 12,5 % udjela u Društvu, V. Špinčića 78, Varaždin

ORGANI DRUŠTVA

1. SKUPŠTINA DRUŠTVA «SLOBODNA ZONA VARAŽDIN» d.o.o.

predsjednik:
PREDRAG ŠTROMAR, župan Varaždinske županije
tel: 404-800

članovi:
GORAN HABUŠ, gradonačelnik Grada Varaždina
tel: 402-502, fax: 210-742
ZVONKO ŠAMEC, načelnik Općine Trnovec Bartolovečki
tel: 683-060, fax: 683-911
VLADO VLAŠIĆ, direktor «Varkoma» d.d.
tel: 212-998, 215-066, fax: 214-290
IVAN TOPOLNJAK, direktor «Termoplina» d.d.
tel: 231-444, fax: 232-636

2. NADZORNI ODBOR DRUŠTVA «SLOBODNA ZONA VARAŽDIN» d.o.o.

Odlukom o izmjenama društvenog ugovora sa 30. sjednice Skupštine Slobodne zone Varaždin d.o.o. od 15.02.2011. godine ukida se Nadzorni odbor društva Slobodna zona Varaždin d.o.o.


3. UPRAVA DRUŠTVA «SLOBODNA ZONA VARAŽDIN» d.o.o.
direktor: ENRIKO PARLAJ, bacc.inf. 

Ažurirano ( Četvrtak, 06 Studeni 2014 08:17 )