Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti možete preuzeti u PDF formatu pdf buttonovdje

I) DEFINICIJA

Slobodna zona je dio teritorija RH, koji je posebno ograđen i označen i u kojem se gospodarske djelatnosti obavljaju uz posebne uvjete (Čl. 2. Zakona o slobodnim zonama i čl. 172. Carinskog zakona).

II) PRAVNI OKVIR

Osnivanje slobodnih zona, upravljanje i obavljanje gospodarske djelatnosti u njima uređeno je Zakonom o slobodnim zonama te njegovim izmjenama i dopunama, a na poslovanje u slobodnoj zoni odgovarajuće se primjenjuju i carinski i porezni te drugi propisi.
Zakon o slobodnim zonama (NN 44/1996 ) kojim se reguliralo poslovanje u zoni bio je lex specijalis te je izazivao određene nedoumice budući da nije bio usklađeni s ostalim propisima. Izmjenom članka 36. Zakona iz 2005. (NN 92/05) te najnovijim izmjenama i donošenjem Pravilnik o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu ostvarenja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona(NN 85/08, 122/08, 33/10, 05/10) i nedoumice su smanjene na znatno manju mjeru.

III) DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI U SL. ZONI

Sukladno izmjenama i dopunama zakona o slobodnim zonama od 21.07.2008. u zoni se mogu obavljati slijedeće djelatnosti:proizvodnja robe, oplemenjivanje robe, skladištenje robe, trgovina na veliko osim trgovine na malo, strateške aktivnosti poslovne podrške , aktivnosti osnivanja tehnoloških razvojno-inovacijskih centara te pružanje usluga. Novost je što se osim trgovine na malo u sl. zoni više ne mogu obavljati ni bankarski i novčani poslovi kao ni usluge osiguranja i reosiguranja imovine i osoba. Na korisnike koji u slobodnoj zoni obavljaju djelatnost ne primjenjuju se ograničenja iz propisa kojima se uređuje trgovina i posredovanje i trgovini.
Kako bi mogli obavljati gospodarsku djelatnost, korisnici zone dužni su imati neki registrirani oblik djelatnosti (tvrtka, podružnica, predstavništvo i sl.) u Republici Hrvatskoj te su po toj osnovi dužni voditi propisane poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema računovodstvenim standardima.

 

 

Ažurirano ( Srijeda, 07 Kolovoz 2013 06:21 )