Slobodna zona Varaždin je uređeno građevinsko zemljište, udaljeno od stambenog naselja, sa površinom od oko 62 ha, smješteno je u Općini Trnovec Bartolovečki s istočne strane grada Varaždina, južnom stranom zone prolazi državna cesta, a na sjeveru je Varaždinsko jezero.

Komunalna infrastruktura
Kompletno izgrađena komunalna infrastruktura do granice vaše parcele:
* struja
* voda
* kanalizacija
* plin
* telekomunikacije
* cesta

Moderni zakonski okvir
* izjednačavanje domaćeg i stranog kapitala
* pravo stjecanja vlasništva nad nekretninama
* stimulirajuće porezne stope
* slobodan prijenos dobiti u inozemstvo

Logistička infrastruktura
Slobodna zona Varaždin može vam pružiti sve informacije vezane za strana ulaganja i lobiranje pred lokalnim i državnim vlastima ukoliko ocijenimo da je vaš program profitabilan i potiče zapošljavanje
* razvijen financijski sektor
* razvijeno poduzetništvo i tradicija u poslovanju sa svijetom

Na području Slobodne zone Varaždin više nema slobodnih parcela za prodaju i najam.


Najam kancelarija ili objekata na upit.
Kontakt telefon: 042 492 024 ili 099 2492 024(Krunoslav Jambrešić)

Ažurirano ( Utorak, 31 Siječanj 2012 10:40 )