Što je to OPG?

114
Opg

OPG je kratica za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Prema Zakonu o OPG-u je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji.

Znači pojednostavljeno to je poljoprivredno gospodarstvo na kome punoljetni članovi istog kućanstva obavljaju poljoprivrednu djelatnost, a po potrebi i dopunske djelatnosti, koristeći vlastite i unajmljene resurse. OPG koji se bavi dopunskom djelatnošću obvezno se upisuje u Upisnik dopunskih djelatnosti.

Važni pojmovi

NOSITELJ OPG-a – je punoljetna osoba koja radi stalno ili povremeno na gospodarstvu i odgovorna je za njegovo poslovanje.

ČLANOVI OPG-a –  jesu punoljetni članovi istog kućanstva koji imaju prebivalište na istoj adresi, a bave se stalno ili povremeno radom na gospodarstvu. Njegovi podaci se koriste pri apliciranju na EU natječaje.

ARKOD – je sustav za digitalnu identifikaciju zemljišnih parcela te pratećih registra (vinogradarski registar, registar primarnih proizvođača hrane, registar subjekata u ekološkoj proizvodnji).

ISAP – centralizirana elektronska bazu podataka (za istovremeni unos podataka sa svih 26 lokacija APPRRR u RH).

AGRONET – zaštićena internetska aplikacija putem koje poljoprivrednici pregledavaju podatke o svom gospodarstvu te u kojoj elektronski popunjavaju zahtjeve za potpore.

Što je poljoprivredno gospodarstvo?

Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička ili više fizičkih osoba koje se bave poljoprivredom, a djeluju kao:

  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG);
  • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;
  • trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;
  • druga pravna osoba.

Prema podacima APPRRR (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju), u Hrvatskoj broj registriranih poljoprivrednika iznosi 165.712.

Poljoprivrednik
V Hrvatskoj broj registriranih poljoprivrednika iznosi 165.712.

Za otvaranje OPG-a ne treba osigurati temeljni kapital, niti treba imati odgovarajuću stručnu spremu, iako ukoliko se želite aplicirati na neke od EU natječaja stručna sprema nositelja bit će važna prilikom bodovanja vaših projekata.

OPG može obavljati sljedeće djelatnosti

Djelatnost poljoprivrede – osnovna je djelatnost OPG-a koja obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti u skladu sa skupinama 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 i 01.6 NKD-a.

Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi – podrazumijevaju obradu i održavanje zemljišta, uzgoj, žetvu ili berbu bilja, držanje i/ili uzgoj te korištenje stoke, a pored toga obuhvaćaju i prateće uslužne djelatnosti uključujući pripremu, pakiranje, transport, skladištenje i/ili promet tih proizvoda, te usluživanje i iznajmljivanje.

Dopunske djelatnosti na OPG-u – uključuju proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na OPG-u, proizvodnju neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe na OPG-u, pružanje ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga, sadržaja i aktivnosti na OPG-u.

Svakako prije otvaranja OPG-a potrebno je savjetovati se s odgovornim institucijama, kao što je Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) i Ministarstvo poljoprivrede, kako biste bili upoznati s trenutno važećim zakonskim propisima te se raspitati u nadležnom uredu općine.